Az MKP érték, az MKP a miénk: vigyázzunk rá!

– Elnök úr, az elmúlt napokban nyugtalanító hírek érkeznek az MKP háza tájáról. Három képviselőnk – Bugár Béla, A. Nagy László és Gál Gábor – kilépett a képviselői klubból. Két járásban több volt tag elhagyta a pártot is.

– Sajnos, mindannyiunkat meglepett kollégáink lépése, amelyet nagyon szerencsétlennek tartunk. Az elnökség tagjai és a képviselő kollégák is elmondták: nem volt okuk ilyen lépés megtételére. Azok az érvek, amelyeket kollégáink nyilvánosan is megfogalmaztak, nem voltak olyan súlyúak, amelyek indokolnák akár a képviselői klubból, akár a pártból való kilépésüket. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az általuk felvetett kérdésekről nem kell tárgyalni. Ám ha valóban a párton belüli viszonyok javítása a céljuk, akkor nem látom az értelmét sem a képviselői klub, sem – más tagjaink esetében – a párt elhagyásának. A párton belüli viszonyokat az tudja megjavítani, aki a pártban marad.

Lassan indul az európai parlamenti választások kampánya. Nem okoz zavart egy ilyen lépés a választások előtt?

– Dehogynem. Az igazat megvallva, nem is értem, hogy kollégáink nem mérték fel, milyen károkat okozhatnak közösségünknek e lépéseik időzítésével.

Ha valóban úgy gondolták, hogy problémát érzékelnek a párton belül, azt megvitathattuk volna februárban, vagy várhattak volna, és megbeszélhettük volna június második felében is. Félő, hogy a mostani időzítés károkat okozhat közösségünknek, csökkentheti az erőnket Brüsszelben.

– Pedig az elnökválasztás két fordulójában impozáns teljesítményt nyújtottak a magyar választók.

– Így van, az elnökválasztás alkalmával tapasztalható magyar kiállás példaértékű mindenki számára. Ilyen határozottságra van szükség az európai parlamenti választásokon is, csakúgy, mint az őszi megyei választásokon.

Meg kell mutatnunk ennek a nacionalista hatalomnak, hogy él bennünk az akaraterő, erősek akarunk lenni Európában, és erősek a megyei önkormányzatokban is. Aki ez ellen lépne, az magyar közösségünkkel menne szembe – az pedig nemcsak hiba, de bűn is lenne.

– Mit old meg a pártból való kilépés bárki számára?

– Semmit, az ilyen lépés csak gyöngít bennünket. Tudatosítanunk kell, hogy az MKP gyűjtőpárt, ahol mindenkinek helye van. Úgy, mint eddig, minden jó szándékú és együttműködni akaró társunk munkájára számítunk. Ez nemcsak a párt, hanem magyar közösségünk számára is fontos. Tudatosítsuk, hogy mindannyiunknak szolgálnunk kell – alázattal, tisztességgel. Ugyanakkor a játékszabályokat is be kell tartanunk. Ha a közéletben bármely kérdést illetően eltérő nézetek merülnek fel, akkor a döntést demokratikusan, szavazással kell eldönteni. A szavazás eredményét pedig mindenkinek tiszteletben kell tartania. Így működik a demokrácia – s aki ezt nem fogadná el, az az anarchia felé vinné a dolgokat.

– A sajtó azt írta, hogy három képviselőnk kilépését a közös klubból a nacionalista képviselők tapsolták meg.

– Sajnos, ez így igaz. Az SNS és a Smer képviselői viharos tapssal fogadták a döntés bejelentését. Ez is mutatja, hogy ez a lépés a magyar érdekképviselet meggyöngítését jelentette. Én azonban úgy gondolom, hogy minden hibát lehet orvosolni. Ezért tárgyalunk a kollégáinkkal arról, hogy térjenek vissza a képviselői klubba. Helyre kell állítani a képviselői klub egységét, minden képviselőnk, minden elnökségi tagunk erre szólította fel három kollégánkat.

Ne a nacionalistákat erősítsük, hanem a saját érdekképviseletünket.

– Hosszabb ideje suttognak egy új párt létrehozataláról is.

– Mindannyian, akik megéltük az elődpártok időszakát, emlékszünk rá, mennyi energiát pocsékoltunk el feleslegesen az egymás elleni küzdelmekre. A pártegyesítés után az erőnk ugrásszerűen megnőtt. Aki ma netán egy újabb párt megalapításán gondolkodna, az a magyar politikai erő meggyöngítésén munkálkodna – ez pedig nem más lenne, mint merénylet a szlovákiai magyar közösség ellen. Most ugyanis gyökeresen más a helyzet, mint az 1990-es évek első felében volt. Most egy másik párt létrehozatala az egységes MKP széttörését jelentené – ezt pedig joggal tartaná a szlovákiai magyar választó árulásnak. Ezt nem szabad megtenni. Nekem meggyőződésem, hogy az emberek túlnyomó többsége érti, hogy a Magyar Koalíció Pártja az egyetlen olyan párt Szlovákiában, amely a miénk. Ez az a politikai védernyő, amely véd bennünket. Ezt tehát nem gyöngíteni, hanem erősíteni kell. Senkinek nem szabad hazárdjátékot folytatnia közösségünkkel. Aki elhagyja közös hajónkat, az a magyarság érdekei ellen cselekszik. Én biztos vagyok benne, hogy felelős ember ilyet nem tesz. Az MKP-n belül mindenkinek van tere az önmegvalósításra – természetesen a párt alapszabálya és a demokratikus játékszabályok betartása mellett. Szembefordulni saját közösségünkkel megbocsáthatatlan bűn lenne. Felelősségteljes ember ilyet nem lehet. (Az MKP-Hírvivő interjúja, 2009)

Cikkajánló

És utánunk mi marad?

Gondolatok a felvidéki magyar közéletiség ethoszáról Pozsony belvárosában sétálgatok 2023 őszén, egy nyugodt hétvégén. Ismét …