Kiemelt helyen foglalkozunk a csallóközi vízkészlet védelmével

Megbízatása félidejében az Európai Parlament Petíciós Bizottsága alelnökeként további két és fél évre bizalmat szavaztak Csáky Pálnak a PETI tagjai. A bizottság elé kerülő petíciókról, illetve a közeljövőre vonatkozó EP-képviselői prioritásairól is kérdeztük a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselőjét.

csaky_int2

Önnek a Petíciós Bizottság alelnökeként megbízatása félidejében további két és fél évre is bizalmat szavaztak a bizottság tagjai. Mit tart az eltelt időszak során elért legjelentősebb eredményeinek?

– Megtisztelő, hogy nem volt ellenjelölt a posztomra, és az ellenzék is megszavazott. Sokszor vezettem a bizottság üléseit, s talán a baloldali és a liberális kollégák is úgy gondolják, hogy a kiegyensúlyozottságra és a tárgyszerűségre való törekvésem sikeres volt. A legjelentősebb eredménynek azt tartom, hogy több, európai méretű probléma esetén sikerült hozzájárulnunk az ügyek megoldásához, illetve azt is fontosnak tartom, hogy a magyar jellegű ügyek mindegyike állva maradt, s azokkal európai szinten is foglalkoznak.

December elején kérdeztük a felvidéki magyarságot érintő, PETI elé kerülő petíciókról. Azóta melyekkel kapcsolatban számolhat be új fejleményekről és a közeljövőben megvalósuló lépésekről?

– A tervek szerint a közeljövőben újból foglalkozunk majd a Beneš-dekrétumok ügyével, az állampolgársági témával és a szlovákiai környezetvédelmi problémákkal – kiemelt helyen a vereknyei lerakat kérdésével – is. Természetesen, idejében beszámolok majd a fejleményekről.

Miklós László, az MKP volt környezetvédelmi minisztere portálunknak a mérgező vereknyei vadlerakat kapcsán adott interjújában azt javasolta: az ügyben uniós támogatás igénylésével mielőbb lépni kellene. Ifjú aktivisták pedig egy petíciót nyújtottak be a csallóközi vízkészlet védelme érdekében. Ön szerint milyen mértékű veszéllyel állunk szemben, s milyen eséllyel mekkora uniós támogatást lehetne szerezni a vadlerakat felszámolásához?

– Szerintem a múló idővel egyre nő ennek a problémának a súlya. A csomagolóeszközök egyre inkább a korrózió áldozataivá válnak, ami azt jelenti, hogy évről évre növekszik Közép-Európa legnagyobb vízkészlete megmérgezésének a veszélye. A hátrafelé való mutogatást, illetve a “beszélünk róla, de nem csinálunk semmit”- féle politikát nagyon gyorsan be kell fejezni. Láttam az említett petíciót, szakmai szempontból nagyon okosan van megszerkesztve. Biztos vagyok benne, hogy néhány héten belül foglalkozni fogunk majd vele. Magam is kérdéssel fordulok a Bizottsághoz olyan vonatkozásban, hogy hasonló eset több országban is felmerült, s amikor a kormányok halogatták a lépéseket, a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított ellenük. A közelmúltban Szlovénia esetében történt hasonló lépés. Én nem ezt akarom, hanem azt, hogy a szlovák környezetvédelmi minisztérium végre lépjen. Ám ha azt nem teszi meg magától, akkor a tárcát erővel is rá kell kényszeríteni erre. A Csallóköz alatti ivóvíz sorsával ugyanis nem szabad felelőtlenül játszani!

Minden anyaország határain túli magyarlakta területen felettébb érzékeny kérdésként kezelendő a nyelvhasználathoz való jog és a kárpótlások ügye. A beneši kárvallottak avagy például a kolozsvári táblaügy kapcsán milyen előrelépésre számíthatunk?

– Mindkét témát most a Bizottság vizsgálja, a közeljövőben egy nyilvános meghallgatást is szeretnénk megvalósítani ezekben a kérdésekben. Hozzácsomagoljuk a kárpátaljai oktatásügyi problémákat is annak ellenére, hogy Ukrajna nem az Európai Unió tagja. Úgy néz ki, hogy a PETI rám bízza ennek a meghallgatásnak az elnöklését. Igyekezni fogok úgy vezetni a vitát, hogy kemény és egyértelmű állásfoglalások szülessenek, amelyek alapján fel lehet lépni a problémákat okozó országok ellen.

A szlovákok által PETI-hez benyújtott petíciók közül melyeket tartja legfontosabbnak?

– Most mindenképpen a csallóközi vízkészlet védelme, tehát a vereknyei vadlerakat eltüntetése tűnik a legsürgősebbnek. Ezért foglalkozunk ezzel a témával két vonalon is, petíció formájában és a Bizottságnak benyújtott kérdés formájában is.

EP-képviselőként mandátuma másik felére vonatkozólag milyen prioritásokat említene, illetve ebben a félévben milyen szakmai meghallgatásokat tervez?

– A nyelvhasználati kérdésekről és az állampolgárságról szóló meghallgatások lesznek vélhetően a legfontosabbak. De érdekesnek ígérkezik a kisebbségek diszkriminálásának tiltásáról szóló vita is, amelyre előreláthatólag áprilisban kerül majd sor.

Forrás:  Hírek.sk, – miskó –

Cikkajánló

És utánunk mi marad?

Gondolatok a felvidéki magyar közéletiség ethoszáról Pozsony belvárosában sétálgatok 2023 őszén, egy nyugodt hétvégén. Ismét …