Ugyanazt a minőséget!

ep_tavaszA sors néha tényleg nagy karmester. A múlt héten nagy politikai visszhangot váltott ki az élelmiszerek eltérő minőségének témája Európa keleti és nyugati felén. Ezzel a kérdéssel kollégáimmal együtt már több hónapja foglalkozom. Nem akartam erről nyilvánosan beszélni addig, amíg nem érünk el valamilyen eredményt – ám ma reggel a napi postában találtam Jourová EB-biztos válaszát a múlt havi beadványomra. Ez még a szokásos jogi csűrés-csavarás, tovább kell vinni az ügyet az Európai Parlamentben is. Örömmel nyugtázom, hogy megjelenik ezzel kapcsolatban az első petíció is Európa keleti feléről, s azt FELVIDÉKI MAGYAROK adják be. (Csak összehasonlításként a reagálási képességekre: még el sem kezdődött a Brexit, az EP máris 1600 (!!!) petíciót kapott Nagy-Britanniában élő EU-s polgároktól, tehát foglalkoznunk kell a témával, az ő jogaik védelmével.)

A mellékelt fotó egyébként a múlt hét szerdáján készült Brüsszelben, az EP előtt. Jön a tavasz az Európai Parlamentben is?

2017.február 25.

E-007327/2016
Věra Jourová válasza a Bizottság nevében
A Bizottság a parlamenti képviselők írásbeli választ igénylő kérdésekre adott válaszaiban(1) már több alkalommal is foglalkozott a tisztelt képviselők által a különböző tagállamokban azonos márkanév alatt forgalmazott termékek eltérő minősége tekintetében megfogalmazott aggályokkal, de nem talált jogsértésre utaló bizonyítékot.
Amennyiben a termék megfelel az uniós jogszabályokban az EU piacán való forgalomba hozatal tekintetében meghatározott követelményeknek, és nem vezeti félre a fogyasztókat, a vállalkozások a piacok szerint – a fogyasztók ízlését vagy vásárlóerejét figyelembe véve – differenciálhatják termékeiket.
A 2005/29/EK irányelv(2) előírja, hogy amennyiben valamely gyártó oly módon reklámoz egy terméket több tagállamban, mintha azonos termékről lenne szó, azonban bizonyos országokban szándékosan gyengébb minőségben forgalmazza az adott terméket, mint más országokban, ez a gyakorlat – az illetékes nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok eseti vizsgálatának függvényében – tisztességtelennek és ezáltal tiltottnak minősülhet.
http://www.europarl.europa.eu/img/struct/navigation/hr.gif
(1)

E-000329/2016., E-001018/2016., E-003406/2016. és E-004362/2016. sz. kérdések: http://www.europarl.europa.eu/…/parliamentary-questions.html
(2)

A 2005/29/EK irányelv a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól (HL L 149., 2005.6.11., 22. o.).

Közzétéve: FB-Csáky

Cikkajánló

És utánunk mi marad?

Gondolatok a felvidéki magyar közéletiség ethoszáról Pozsony belvárosában sétálgatok 2023 őszén, egy nyugodt hétvégén. Ismét …