Védjük meg Európa értékeit – programbemutatót tartott az MKP

A Magyar Közösség Pártja május 3-án, Dunaszerdahelyen sajtótájékoztatót tartott, ahol a párt európai parlamenti választási célkitűzéseiről és a választási program bemutatásáról esett szó. A sajtótájékoztatót Csáky Pál, az MKP európai parlamenti képviselője, Berényi József, az MKP Országos Elnökségének tagja, az idei EP-választás csúcsjelöltjei, valamint további jelöltek tartották. A sajtótájékoztató végén Csáky Pál az MKP himnusztörvénnyel kapcsolatos állásfoglalásáról is beszélt.

Csáky Pál bevezetőjében azt a kulcskérdést járta körül, amely szerint az EP-választásokon az MKP szavazóbázisának meg kell mutatnia az erejét, készeknek kell lenniük az urnák elé járulni, annak érdekében, hogy a párt elérje az 5%-os küszöböt. Véleménye szerint a felvidéki magyarság jövőbeni tervei múlnak ezen. Programpontként fogalmazta meg a párt, hogy az Európai Unió tagállamainak vissza kell térniük a klasszikus keresztény kulturális és vallási értékekhez, melyeket az MKP mindig is képviselt. A részletes és szakmai program alapelveit öt pontban foglalta össze, melyek a biztonság – a terrorizmus veszélyét nem lehet alábecsülni – a migránspolitika, a kisebbségi jogok, a regionális politika és a magyar-magyar együttműködés.

Berényi József először az agrárium helyzetét emelte ki. Rávilágított, hogy a prioritásváltások miatt az Európai Bizottság javasolta az agrárium többéves pénzügyi keretének a csökkentését, amellyel nem értenek egyet, és más ágazatokhoz képest aránytalannak is tartanak. Véleménye szerint a mezőgazdasági támogatások csökkentése érzékenyen érintené a dél-szlovákiai régió magyar termelőit, ezért fontos az EP-képviselet, hogy a Junker által elfogadott költségvetési javaslat módosításra kerüljön.

Horony Ákos kiemelte, hogy az MKP elsősorban a kisebbségi közösség pártja, ezért a jogállás, nyelvhasználat megjelenítése az EP-ben valójában létkérdés a felvidéki magyarság szülőföldön való megmaradásának vonatkozásában. Álláspontja szerint tapasztalható a területen előrehaladás, de jelentős feladatok állnak még az MKP EP-képviselői előtt, amelyek elvégzéséhez fontos az EP-be való bekerülés. Ennek területei az Európa többi kisebbségi nemzetével való együttgondolkodás, előrelépés, olyan rendeletek kidolgozása, amelyek a kisebbségek jogainak érvényesülését mozdítják elő és kikényszeríthetők. Fontos célként világított rá arra a tényre, hogy ahogy az EU más emberi jogok megsértése esetében felemeli a szavát, úgy az őshonos kisebbségek jogai esetében is határozottabban lépjen fel.

Tárnok Balázs két konkrét ügy továbbviteléért kampányol az MKP képviseletében. Az egyik a Minority Safe Pack, hiszen sikerült összegyűjteni az egymillió aláírást, a benyújtást a FUEN azonban elhalasztotta 2019 őszére. Habár az Európai Bizottságé a döntés, állítása szerint az EP-képviselőknek is nagy a szerepük van a pozitív értékelésben, hiszen egységes fellépéssel a lehető legnagyobb mértékben átfogó kisebbségvédelmi keretszabályozást érhetnek el. A másik terület a nemzeti garanciák biztosítása. Luxemburgban ugyanis 6 év után sikerült a Székely Nemzeti Tanácsnak elérnie, hogy a 2013-ban beadott beadványukkal nyerni tudtak másodfokon, kieszközölve, hogy kezeljék kiemelkedően a nemzeti közösségek jogait.

Baranyay Zsolt az Európai Unió eddigi eredményeit elemezve kitért a lakosságot érintő vívmányokra, amely meghatározzák a mindennapi életet. Ilyen az EU külső határainak a védelme mellett a belső határvonalak átjárhatóságának biztosítása. Nem elhanyagolható azoknak a szabadságjogoknak a biztosítása sem, melyek garantálják a szabadságot a munkavállalás vagy a lakhatás kérdéseiben.

Mészáros Anikó legfontosabb kérdésként szintén a kisebbségvédelem európai dimenziójára tért ki. A magyarok az őshonos kisebbséghez tartozva folyamatos diszkriminációnak vannak kitéve. Fontos ezeket a jogellenes eseteket az EP elé tárni, ehhez viszont elengedhetetlen, hogy megmaradjon vagy erősödjön a szlovákiai magyarok EP-képviselete. Kiemelte, hogy a jól előkészített úton tovább kell haladni. Emellett említésre méltó, hogy az MKP programjában megfogalmazta a fogyasztói termékek különbözőségének problémáját is, amely kérdéskörben már több petícióban is hangot adtak az unió polgárai a véleményüknek. Felhívta a figyelmet arra a tényre is, hogy az élelmiszerek és más fogyasztói termékek minőségi különbsége sérti a Szlovákiában élő polgárokat.

Tárnok Balázs két konkrét ügy továbbviteléért kampányol az MKP képviseletében (Bölcskei Tímea felvétele)
Bartalos Szerencsés Lilla kifejtette, hogy teljes mértékben azonosul az MKP programjával, amely nőként és anyaként is fontos számára. Érintettsége révén fontos kérdés számára a migráció, a családpolitika, illetve a környezetvédelem. Meglátása, hogy Európa demográfiai problémáira nem a bevándorlás, hanem a családok támogatása jelenti a megoldást. (Felvidék.ma/Hideghéty Andrea)

Cikkajánló

Nézzünk szembe a történtekkel!

Ajjaj! Hektikus hét áll mögöttünk. Vannak, akik a remény hetének gondolták: most, visszatekintve rá, inkább …