Ne feledkezzünk meg a romákról!

Excellenciás uraim, a Világbank tisztelt elnöke, Soros György úr, hölgyeim és uraim!

Örülök, hogy ezen a fontos fórumon, hat miniszterelnök, két kormány – alelnök és nyolc miniszter, illetve az önök jelenlétében, kedves barátaim, a Szlovák Köztársaság kormánya nevében aláírhatom azt a dokumentumot, amellyel útjára indítjuk a Roma évtized nevű nemzetközi programot. Üdvözlöm a tényt, hogy ezt a komoly témát ilyen széles regionális összefüggésben igyekszünk látni és láttatni. A romák sorsára és jövőjére való odafigyelés ugyanis valóban európai téma, olyan kérdés, amely méltán tart igényt ilyen széles nemzetközi odafigyelésre.

Az Európai Unió bővítésével a roma nemzet az Európai Unió egyik legnagyobb kisebbségi közösségévé válik. Egy olyan közösségről van szó, amely belülről rendkívül strukturált, amelynek bizonyos tagjai nagyon specifikus nézeteket vallanak az életről, és különböző értékrendek hívei, ám amely közösség kétségkívül teljes joggal keresi a helyét a modern Európában. Nem hagyhatunk kétséget afelől, hogy látjuk kötelességünket – az Európai Unió szerveinek és a tagállamok alkotmányos testületeinek abbéli kötelességét, hogy segítsük és sokrétűen támogassuk a romák betagozódását az európai realitások közé, hogy elősegítsük új európai identitásuk kialakításának folyamatát.

Kedves barátaim!

Örülök, hogy a Szlovák Köztársaság kormánya nevében tájékoztathatom önöket arról, hogy Szlovákiában igyekszünk komolyan odafigyelni erre a problémára. Kidolgoztuk és lépésről lépésre megvalósítjuk a kormány akció tervét a roma közösségek gondjainak megoldására. Az összetett programot a kormányhivatal koordinálja, azon belül is a roma ügyekért felelős kormánymegbízott hivatala. A kormány évente két alkalommal áttekinti e program megvalósítását, s évente egyszer, a költségvetés vitája előtt meghatározza azt a pénzcsomagot is, amely az egyes elképzelések megvalósításának anyagi fedezetére szolgál. Külön programcsomagot valósítunk meg az Európai Unió pénzügyi alapjainak támogatásával. Engedjék meg, hogy a szlovákiai igyekezetek szakmai és politikai minősítését illetően a nemzetközi szervezetek és az Európai Unió szervei, különösen a Bizottság értékelésére utaljak, amely szerint Szlovákia kormánya az EU ama kormányai közé tartozik, amely nem becsüli le eme kérdés fontosságát, s amely lehetőségeihez képest aktívan igyekszik a konkrét gondokra konkrét megoldásokat kidolgozni, s azokkal kapcsolatban konkrét lépéseket tenni.

Tisztelt hölgyeim és uraim!

Szeretném önöket biztosítani arról, hogy a Szlovák Köztársaság kormányzati szervei tevékeny szereplői lesznek azon programoknak is, amelyeket ma jóváhagytunk. Kormányunk már – javaslatomra – elfogadta azt a határozatot, amely a központi költségvetésből konkrét pénzügyi csomagot különített el e programok megvalósítására.

Meggyőződésem, hogy a roma közösségek gondjainak megoldásához való hozzájárulásunk nem csupán pragmatikus politikai döntés, hanem elvi és lelkiismereti kérdés is. El kell ugyanis ismernünk, hogy ezt a kérdést a múltban elhanyagoltuk. Ezért fontos tehát, hogy új energiákkal és erős elhatározásokkal forduljunk ismét e téma felé.

Szeretném önöket biztosítani arról, hogy e komoly kihívásra adott válaszainkat Szlovákiában rendkívül komolyan is gondoljuk.

(Elhangzott 2005. február 2-án, Szófiában, ahol a Világbank és Soros György kezdeményezésére tizenhat kormány képviselői útjára indították a Roma évtized elnevezésű programot)

Cikkajánló

És utánunk mi marad?

Gondolatok a felvidéki magyar közéletiség ethoszáról Pozsony belvárosában sétálgatok 2023 őszén, egy nyugodt hétvégén. Ismét …