Dialógus Európa lelkéért

A komáromi Csemadok-székházban szombat este mutatták be a Dialógus Európa lelkéért című könyvet, melyben Csáky Pál európai parlamenti képviselő (MKP) 16 személyt kérdezett világunk helyzetéről, és a problémák megoldási lehetőségeiről.

dialogus_1

A könyv szerzőtársai: Gábor Bertalan (római katolikus esperes), Fazekas László (református püspök), Parák József, Kiss Róbert, (római katolikus püspöki helynökök), Herdics György (róm. kat. c. apát), Somogyi Alfréd (református lelkipásztor, esperes), Pásztor Zoltán (róm. kat. püspöki helynök), Puss Sándor (jezsuita szerzetes), Fekete Vince (a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főgondnoka), Lépes Lóránt (róm. kat. pap), Nagy Olivér (evangélikus lelkész), Juhász Attila (plébános, teológiai tanár), Vakles Attila (görögkatolikus esperes-parókus), Kassai Gyula (református esperes), Erdélyi Géza (emeritus református püspök), Bartal Károly Tamás (emeritus apát).

„Napjainkban Európa, a mi féltett és szeretett Európánk komoly problémákkal küzd, ezek egyike az identitásválság. Ebben a kötetben elsősorban arra a kérdésre keressük a választ, mennyi mindent köszönhet kontinensünk a kereszténységnek−keresztyénségnek, s a jövő érdekében mi az, amit ebből az eszmerendszerből, az univerzális emberi hit eme kútfőjéből fel lehet – és kell – mutatni, és az oly szükséges erkölcsi újjászületés egyik pilléreként alkalmazni. Nem feledvén, sőt hangsúlyozván, milyen mély szellemi−lelki megmentő szerepet vállalt a kereszténység−keresztyénség Európa szolgálatában a Római Birodalom széthullása utáni évszázadokban” – olvasható a könyv ajánlójában. A Dialógus Európa lelkéért című kötetet a Pro Futuro Hungarica jelentette meg 3000 példányban – ez a szám egyébként a felvidéki magyar könyvkiadásban a rendszerváltozás utáni időszakot tekintve egyedülálló.

A komáromi könyvbemutatóra az Esteházy János Polgári Társulás szervezésében került sor. Peczár Károly, a társulás vezetője a vendégek között köszöntötte a város polgármesterét, Stubendek Lászlót is. A könyvbemutatót Csáky Pál, Fazekas László és Kiss Róbert tartották.

Csáky Pál üdvözli a könyvbemutató résztvevőit (Fotó: Oriskó Norbert/Felvidék.ma)

Csáky Pál első szava a köszöneté volt. A szerzőtársak közül nyolc személyt személyesen is üdvözölhetett. A Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselője úgy tapasztalta, hogy Európában a legnagyobb gond az emberi lelkekkel van. Erről több ízben párbeszédet folytatott különböző egyházakhoz tartozó felvidéki személyiségekkel, és az ő gondolataikat hallva jött a felvidéki keresztény gondolatvilágról szóló könyv megjelentetésének az ötlete. A véleményeket Brüsszelben is hallatják, ugyanis a hónap végén az Európai Parlamentben konferenciát szerveznek az anyanyelvnek a pasztorálásban betöltött szerepéről, melyre Csáky Pál meghívta a most megjelent könyv szerzőit is.

dialogus_3Fazekas László református püspök emlékeztetett arra, hogy ma is sokan úgy gondolják, hogy az egyház maradjon a templomfalak között. „Én azon a véleményen vagyok, hogy a hit, a vallás, a keresztyénség vagy kereszténység nem életfilozófia, hanem maga az élet. És nekünk ezt élnünk kell. (…) Az európai egyházak konferenciája szintén felszólítással fordult felénk, hogy nyilvánítsunk véleményt Európáról, vajon hová vezet a mostani helyzet. Nagyon érdekes ez az egybeesés, és lépéselőnyben vagyunk ezzel a könyvvel” – mondta. A püspök felhívta a figyelmet a család szerepére, a számbeli kisebbségben élők helyzetére és megemlítette az európai bevándorlást is. „Szeretnénk védeni azt, ami a miénk” – mondta.

Kiss Róbert római katolikus püspöki helynök hangsúlyozta, hogy „a papnak, a lelkésznek küldetése, hogy amit mond, ne parlagon heverő szó maradjon, hanem érintse meg az emberek szívét. Mi is, miközben elmélkedünk az Istennel való kapcsolatunkról, szeretnénk, ha azt a kincset, melyet mi már megtaláltunk, mások is megtalálják”. A helynök rámutatott, hogy a világi javakra való koncentrálás nem ad választ az élet alapvető kérdéseire, tudnunk kell honnan jöttünk, hol vagyunk és hová tartunk. „Ha az emberek lelkisége gazdagodik, akkor egész Európa gazdagodni fog” – mondta.A közönség soraiban helyet foglaló Nagy Olivér evangélikus lelkész hozzászólásában kiemelte a magyarság és Magyarország nagy szerepét Európa kereszténynek, a krisztusi úton való megmaradásáért. Úgy gondolja, a Felvidéken is társadalmilag hasznos volna az egyházak nemzetmegtartó szerepére való nagyobb odafigyelés. Hangsúlyozta, hogy a lélek az, ami segít bennünket megmaradni kereszténynek, európainak és magyarnak!

A könyvbemutató résztvevői tiszteletpéldányt kaptak. A következő állomás november 26-án Buzitán lesz, ahol 16 órai kezdettel a továbbképző központban Csáky Pál, Gábor Bertalan és Vakles Attila várják az érdeklődőket.

Cikkajánló

És utánunk mi marad?

Gondolatok a felvidéki magyar közéletiség ethoszáról Pozsony belvárosában sétálgatok 2023 őszén, egy nyugodt hétvégén. Ismét …