Az őshonos kisebbségek különleges elbírálást érdemelnek

Az Európai Parlament Petíciós Bizottságában Csáky Pál, a bizottság alelnöke és Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke némi vitába keveredett. Az EP Petíciós Bizottsága ugyanis meghallgatást tartott igazságügyi és emberjogi kérdésekről, amelyre meghívta a bizottság első alelnökét is, aki felelős ezért a portfólióért.

Csáky felszólalásában többek közt azt kifogásolta, hogy az EU igyekszik védeni az emberi és kisebbségi jogokat az EU-n kívül, ám több alkalommal szemet huny az unión belüli jogsértések felett. Azzal sem értett egyet, amit Timmermans, a téma fő uniós felelőse hangoztatott, miszerint minden kisebbséget egyforma súllyal kell védeni.

Csáky szerint az őshonos kisebbségek az európai kulturális örökség részét képezik, s ezért más elbírálás alá kell, hogy essenek, mint az új kisebbségek, amelyeket bevándorlók alkotnak. Timmermans a vita eme pontján meglepő választ adott: felidézte, hogy Max van der Stoel volt EBESZ kisebbségi főmegbízott kabinetfőnökeként igyekezett maximálisan odafigyelni a kisebbségek helyzetére, köztük a szlovákiai magyarokéra is, akiket többek közt akkor is Csáky képviselt. Elismerte, hogy a kisebbségeket külön védelem illeti meg, s kifejezte készségét aziránt, hogy a kérdésben további konzultációt folytasson Csákyval.

A meghallgatásnak volt egy további magyar vonatkozása is. Egy liberális felvetésre, amely szerint az Európai Bizottságnak el kellene járnia Magyarország ellen Orbán Viktornak a halálbüntetés kapcsán tett nyilatkozata alapján, Timmernans megerősítette, hogy a halálbüntetés visszaállítása nem összeegyeztethető bármely ország uniós tagságával. Elutasított azonban minden olyan felvetést, amely arra irányult, hogy a bizottság bármilyen lépést foganatosítson Magyarország ellen. Mint mondta, konzultáltak Orbán Viktorral, de a halálbüntetés visszaállítására semmilyen hivatalos javaslat nem érkezett Magyarországról – olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott sajtóközleményben.

Felvidék.ma

Cikkajánló

És utánunk mi marad?

Gondolatok a felvidéki magyar közéletiség ethoszáról Pozsony belvárosában sétálgatok 2023 őszén, egy nyugodt hétvégén. Ismét …