Az őshonos kisebbségek védelme egy újabb parlamenti jelentésben kapott helyet

(Csáky Pál, O.N. felvétele)

Az Európai Parlament ez évi utolsó plenáris ülésén elfogadta az uniós polgárságról szóló 2017-es évi jelentést, amely első alkalommal tesz említést az őshonos kisebbségek védelméről.

Az uniós polgárságról szóló jelentést háromévente készíti el az Európai Bizottság, felmérve a jogok érvényesülésére és ismeretére vonatkozó helyzetet az Európai Unión belül. A Bizottság dokumentumához az Európai Parlament a Petíciós Bizottság (PETI) vezetésével készíti el saját jelentését, melyben felhívja a figyelmet a még kiegészítendő témákra, és javaslatokat tesz az uniós polgárságból eredő jogok érvényesülésére.

Számos uniós polgársághoz kapcsolódó jog, mint például a szabad mozgás vagy letelepedés, illetve a helyi és európai parlamenti választásokon való részvétel joga természetesnek tűnő jogosultságoknak számítanak a polgárok számára, ugyanakkor vannak olyan esetek, amikor – elsősorban a tagállami gyakorlatokban megvalósuló akadályok miatt – a polgárok mégsem élvezhetik teljesen az őket megillető jogokat. Ez a mostani, az utóbbi három évet összefoglaló parlamenti jelentés ismét rámutat a még javítandó területekre, köztük például a fiatalok EU-ról tájékozott tudatos polgárrá történő nevelésére és az Európai Polgári Kezdeményezés eszközének hiányosságaira.

A dokumentum elfogadását megelőző parlamenti vitában az MKP EP-képviselője, Csáky Pál a Petíciós Bizottság néppárti témafelelőseként az unió területén élő őshonos kisebbségek létére és helyzetére hívta fel képviselőtársai figyelmét. A jelentés Csákynak és erdélyi kollégájának, Sógor Csabának köszönhetően tartalmaz számos hivatkozást a kisebbségekre, számbeli adatokkal alátámasztva a nemzeti vagy őshonos kisebbségek és kisebbségi nyelvet beszélő uniós polgárok jogos igényeit a nagyobb európai szintű figyelemre. Csáky elmondta: „Ez az a népes csoport, amely Európa sokszínűségét megalapozta. Jómagam is egy ilyen közösséghez tartozom. Az őshonos kisebbségek az unió polgárai, mégis számos esetben éri őket diszkrimináció, van úgy, hogy rejtett módon. Az EU-nak ebben a témában még elég sok a tennivalója.

A szavazást követően a PETI felvidéki felelőse röviden összegezte az elért eredményt: „Következetes munkát végzünk az őshonos kisebbségek jogainak megerősítése érdekében a témát felkaroló képviselőtársaimmal közösen, és ennek a mai jelentés elfogadása az egyik kézzelfogható jele. A ház megszavazta és a többi intézmény, illetve a tagállamok felé küldi azt az üzenetet, hogy a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása az Európai Unió egyik alapértéke, ezért az uniós intézményeknek aktívabb szerepet kell vállalniuk a kisebbségek védelme terén”.

A jelentés teljes szövege az alábbi linken érhető el:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0385&language=HU

Strasbourg, 2017. december 12.

Csály Pál EP-képviselői irodájának sajtóközleménye

Cikkajánló

És utánunk mi marad?

Gondolatok a felvidéki magyar közéletiség ethoszáról Pozsony belvárosában sétálgatok 2023 őszén, egy nyugodt hétvégén. Ismét …