Csáky Pál írásai, felszólalásai

Rossz idők – Petr Uhl emlékére

Rossz időket élünk, az ember szinte már nem is mer szembenézni a valósággal, nehogy elrontsa saját és olvasói kedvét. Nagyon meg kell gondolni, melyik haláleset az, amelynek kapcsán mégis szólni kell, annyira belefáradt korunkban az ember a sorozatos tragikus hírekbe. Mindennek ellenére viszont azt sem szabad megengednünk, hogy egy-egy jelesebb …

Bővebben »

A másik én

Életed egyik legfontosabb döntése volt, amikor elhatároztad, hogy megkeresed a szüleidet. Anyai nagyanyád, aki felnevelt, aggódva mondta: – Felnőtt vagy, fiam, tedd, amit jónak látsz. De sajnálom, hogy nem hiszel nekem, nem hiszed el, hogy a múlt bizonyos szeletei megismerhetetlenek. A suttogások, sejtések bizonyosságot nem jelenthetnek soha. Értem persze, hogy …

Bővebben »

Missa Missio – avagy: misék ideje?

Nem volt kedvem végignézni azt az agóniát szeptemberben, amit az MKP produkált Rimaszombatban, így inkább Inámba mentem el, az üldözött felvidéki magyar papok emlékmiséjére. Szélfútta szombat délután volt, az istentisztelet után a Tolcsvay fivérek Magyar Mise című alkotását mutatták be jeles budapesti művészek. Kicsit sajnáltam őket, szembe kapták az éles …

Bővebben »

Kételyek és remények Pozsonyban

Ember legyen a talpán, aki kiismeri magát az elmúlt időszak pozsonyi hírei között. A sajtó a rendőrök háborújáról ír, a parlament elnöke, az ország második legmagasabb közjogi méltósága a kormánykoalíció elhagyásával fenyegetőzik, különösen azután, hogy olyan fotók jelentek meg róla, ahol alvilági alakokkal látható. (Ő az a szlovák politikus, akinek …

Bővebben »

A felvidéki magyarság jelene és jövője

Honismereti Konferencia Tiszti Pavilon Komárom, 2021. 9. 18. Hölgyeim és uraim! Érdekes kérdés körüljárására kaptam felkérést, köszönöm szépen a megkeresést. Elemezni a felvidéki magyar közösség jelenlegi helyzetét és kilátásait a jövőt illetően megtisztelő, komoly feladat. Szeretném előrebocsátani, hogy előadásomban értelemszerűen a saját véleményemet tudom tolmácsolni, ám nyitott vagyok az értelmes …

Bővebben »

Egy nemzetépítő a Zoboralján

Paulisz Boldizsárra emlékezünk, halálának harmadik évfordulóján. A hozzászólók mindannyian bizonyos szemszögből mondták el véleményüket: aszerint, ahogy látták őt, amilyen helyzetekben találkoztak vagy együttműködtek vele. Én megpróbálom némiképp fölülről nézve összefoglalni tevékenysége lényegét: épp azt az elhivatott, átgondolt és energiákkal teli hozzáállást szeretném felmutatni, amely példa lehet a jövő vállalkozói számára …

Bővebben »

Összegzés II.

Nézzük tehát a jövő lehetséges útjait. Az egyik felfelé, a másik lefelé vezet. Mindenekelőtt jó lenne tudatosítani, hogy nem a várható összeborulás, hanem az új párt minősége, programjának tartalma, létének értelme és tevékenységének hatásfoka lesznek azok az ismérvek, amelyek arról fognak dönteni, sikeres lesz-e az új formáció, vagy csupán egy …

Bővebben »

Összegzés I.

Az utak mögöttünk és előttünk 2021-ben lezárul egy újabb korszak a szlovákiai magyar közéletben, a felvidéki magyar politikában. Újból felrovom mindannyiunknak, hogy kisebbségi magyar társadalmunkban nem létezik értelmes közbeszéd (a facebookos színvonal alatti, sokszor primitív „eszmecseréket” nem lehet annak nevezni). A jelenlegi pártstruktúra megszüntetése, átalakítása viszont több figyelmet érdemel annál, …

Bővebben »

Közösség / Néhány gondolat augusztus 20-ára

Államalapító Szent István királyunkra emlékezünk. Édesapjára, Gézára és tanácsadóikra is: a csapatra, amely nemzetet igyekezett kovácsolni az addig eléggé szétszabdalt, heterogén népességből. A gondolatot, az akaratot és a nyomukban megvalósult folyamat törvényszerűségeit szeretném itt felmutatni. Ha azt akarjuk ugyanis, hogy 2021-ben ne üres legyen az ünnepünk, példájukból bizonyára tanulni is …

Bővebben »