Gyanúsított és vádlott gyermekek európai védelme

Az Európai Parlament (EP) ma elsöprő többséggel jóváhagyta a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló irányelvet. A hosszú hónapokig tartó intézményközi egyeztetés eredményeként sikerült megfogalmazni egy közös szöveget, amelyre ma a Parlament hivatalosan is rábólintott.

Az Európai Bizottság becslése szerint az Unióban évente több mint 1 millió gyermeket vonnak büntetőeljárás alá, miközben a velük való elbánás az egyes tagállamokban jelentősen eltér. Az irányelv ezeket a különbségeket hivatott kiküszöbölni, illetve egységes európai minimumszabályokat létrehozni.

Az irányelv európai néppárti felelőse Csáky Pál MKP-s EP-képviselő volt, akinek több módosító javaslata bekerült a végső jogszabályba.

„A gyanúsított vagy vádlott gyermekek sokkal kiszolgáltatottabbak, mint a gyanúsított vagy vádlott felnőttek, ezért őket különleges biztosítékok illetik meg” – mondta felszólalásában Csáky. „Mint a jelentés néppárti felelőse, nagyon örülök, hogy a Tanáccsal folytatott hosszas tárgyalások eredményeként sikerült egy olyan irányelvet létrehozni, amely elfogadható az Európai Parlament és a tagállamok számára is. Csáky szerint a tárgyalások során fontos szempont volt az irányelv átültethetősége és kivitelezhetősége.
Az irányelv egyik fontos pontja, hogy a gyermekeket haladéktalanul és közvetlenül tájékoztatni kell az eljárásokról. A tájékoztatást koruknak és érettségüknek megfelelően, számukra érthető nyelvezeten kell biztosítani. Ugyanígy tájékoztatni kell a szülőket is, továbbá biztosítani kell számukra annak a lehetőségét, hogy találkozhassanak gyermekükkel.
„Számomra fontos szempont volt, hogy olyan jogszabályt alkossunk, amely megállja a helyét a való világban” – fogalmazott az EP- képviselő hozzáfűzve: „a tárgyalások során több nehéz kérdésre kellett megoldást találni, ilyen volt például az ügyvédi segítséghez való jog. Bár általános elvként elfogadható, hogy minden gyereknek joga van ügyvédi segítséghez, vannak esetek, amikor ez kivitelezhetetlen, és végső soron éppen a gyermeket büntetjük azzal, ha elvárjuk ennek feltétel nélküli biztosítását. Így tehát örülök, hogy a kisebb súlyú jogsértések vonatkozásában az ügyvédi segítség igénybevétele nem kötelező. Hiszen képzeljük csak el, ha például egy gyermek kisebb súlyú közlekedési szabálysértést követ el, és addig nem is engedik szabadon, amíg ki nem rendelnek mellé egy ügyvédet. Végső soron az ilyen eltúlzott intézkedéssel a gyermek aránytalan és felesleges fogva tartását eredményeztük volna. Számomra elegendő biztosítékot nyújt az, hogy addig nem szabható ki szabadságvesztés, amíg a gyermek nem kapott megfelelő ügyvédi segítséget, így egyetlen arra rászoruló gyermek sem marad ügyvédi védelem nélkül. További biztosíték, hogy a gyermek mindenek felett álló érdekét szem előtt kell tartani.”

Meggyőződésem, hogy ez az irányelv biztosítja e büntetőeljárás megfelelő, gyermekbarát feltételeit, és a gyermekek érdekeit tartja szem előtt.

Csáky Pál EP-képviselő

Strasbourg, 2016. március 9.

Cikkajánló

És utánunk mi marad?

Gondolatok a felvidéki magyar közéletiség ethoszáról Pozsony belvárosában sétálgatok 2023 őszén, egy nyugodt hétvégén. Ismét …