Gyanúsított és vádlott gyermekek védelme az Európai Parlamentben

Az Európai Parlament (EP) Állampolgári jogok, bel- és igazságügyi szakbizottsága február 5-én elsöprő többséggel jóváhagyta hivatalos álláspontját a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról szóló irányelvhez. A Felvidék.ma-t Csáky Pál EP-képviselő (MKP) tájékoztatta.

Az irányelv fő célja, hogy a témában európai minimumszabályokat határozzon meg, harmonizálja a büntetőeljárásra vonatkozó nemzeti jogszabályokat, illetve növelje a tagállamok közti bizalmat a büntetőeljárások során.

Az irányelv abból indul ki, hogy a gyermekek kiszolgáltatott személyek, így különleges garanciák illetik meg őket, és az eljárás során a gyermekek mindenek felett álló érdekeit kell szem előtt tartani. A gyanúsított és vádlott gyermekekkel tisztelettel, méltósággal, szakmailag megfelelő módon, megkülönböztetéstől mentes személyes hozzáállás alapján kell bánni, és gyermeki állapotukat elismerni, valahányszor csak a büntetőeljárások keretében eljáró illetékes hatóságokkal kapcsolatba kerülnek.

Az irányelv európai néppárti felelőse Csáky Pál, akinek több módosító javaslata elfogadásra került, többek közt az az általános alapelv is, hogy a tagállamok a gyermekekkel valamennyi eljárás során odafigyeléssel és érzékenyen bánjanak, tiszteletben tartva korukat, sajátos igényeiket, érettségüket és felfogóképességüket, illetve figyelembe véve esetleges kommunikációs nehézségeiket. A gyermekeket érintő büntetőeljárásokat megfélemlítéstől mentesen, a gyermekek iránti érzékenységgel kell lefolytatni.

A büntetőeljárásokban érintett gyermekek számos esetben nehezen illeszkednek vissza a társadalomba, ezáltal hajlamosabbak a visszaesésre. Ennek elkerülése érdekében Csáky azt javasolta a Bizottságnak, ösztönözze a tagállamokat arra, hogy nyújtsanak megfelelő támogatást és segítséget a társadalomba való visszailleszkedésük megsegítésére.
Az irányelv egyik fontos pontja, hogy a gyerekeket egyenesen és haladéktalanul tájékoztatni kell az eljárásokról. Csáky beadványának köszönhetően a kötelező tájékoztatást kiterjesztették a gyermekek ellen felhozott vádakra, a lehetséges következményekre és a rendelkezésre álló jogorvoslatokra is. A tájékoztatást írásban és szóban a gyermekek korának és érettségének megfelelően, számukra érthető nyelvezeten kell biztosítani.

Az EP-képviselő beadványa értelmében szem előtt kell tartani, hogy a gyermekek különösen kiszolgáltatottak, és a kihallgatás traumát okozhat nekik, ezért fontos, hogy azt képzett szakemberek folytassák le, figyelembe véve a gyermekek korát, érettségét, felfogóképességét és az esetleges kommunikációs nehézségeiket. A kihallgatás ügyvéd jelenlétében, valamint – ha a gyermek azt kéri, vagy az az érdekét szolgálja – a szülői felelősség gyakorlójának a jelenlétében zajlik. Mivel a szabadságvesztés negatív hatással lehet a gyermek fizikai, szellemi és szociális fejlődésére, illetve súlyosan hátráltatja a társadalomba való visszailleszkedését, a szabadságelvonás csak legvégső esetben és a lehető legrövidebb ideig alkalmazható. Amennyiben a gyermeket megfosztják a szabadságától, ezen felül biztosítani kell számára a szüleivel, családjával és a barátaival való rendszeres és megfelelő kapcsolattartáshoz való jogot is, kivéve, ha a gyermek és az igazságszolgáltatás érdeke ennek kivételes korlátozását indokolja. A tagállamoknak biztosítaniuk kell a gyermekek felnőtt személyektől való elkülönített fogva tartását is, ami a 18. életévük betöltése után is folytatódhat, kivéve, ha ez nem egyezik a saját és a többi fogva tartott gyermek érdekével.

Az irányelv továbbá arra is kitér, hogy a tárgyalásoknak a nyilvánosság kizárásával kell zajlaniuk. Az EP-képviselő javaslata alapján kivételes esetekben – ha az a gyermek érdekét szolgálja – lehetővé kell tenni, hogy a bíróság nyilvános tárgyalást tartson. Ebben az esetben viszont biztosítani kell a gyermek fellebbezésre való jogát a döntés ellen, illetve személyes adatainak és személyazonosságának védelmét. A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá azt is, hogy a gyermekeknek jogukban álljon személyesen megjelenni és aktívan részt venni a tárgyaláson, többek között lehetőséget adva a meghallgatásukra és álláspontjuk kifejtésére.

Az irányelvtervezet az Európai Bizottság asztaláról került az Európai Parlament szakbizottsága elé, amely a mai szavazással mandátumot adott a parlamenti delegációnak, amelyben az Európai Néppártot Csáky Pál képviseli majd, hogy megkezdje a tárgyalásokat a Tanács lett elnökségével. Az irányelv akkor kerül elfogadásra, ha a végső fázisban sikerül a nemzeti érdekeket követő Tanáccsal közös nevezőre jutni a témában – áll a közleményben.

Felvidék.ma

Cikkajánló

És utánunk mi marad?

Gondolatok a felvidéki magyar közéletiség ethoszáról Pozsony belvárosában sétálgatok 2023 őszén, egy nyugodt hétvégén. Ismét …