Semjén Zsolttal Komáromban

„A Csemadok Komáromi Városi Szervezetében mindig történik valami új” címen folytatódott a Beszélgetések a nemzettudatról c. rendezvénysorozat ezúttal eltérő helyszínen, Komáromban.

A Csemadok városi szervezetének szervezésében Csáky Pál politikus író beszélgetőpartnere, Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes volt. Stubendek László a Csemadok komáromi elnökének üdvözlő beszéde után Semjén Zsolt a beszélgetés első részében az időszerű nemzetpolitikai kérdésekről beszélt a szép számban megjelent hallgatóságnak.
Magyarország egyetlen magyarról sem fog lemondani – jelentette ki Semjén, aki a beszélgetés során részletesen foglalkozott a magyarországi politikai és gazdasági helyzettel. Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány mindent annak rendel alá, hogy Magyarországot gazdaságilag és politikailag megerősítse, s ezáltal vonzó állammá váljon a külhoni magyarok számára is. A nemzetpolitika kérdése kapcsán elmondta, hogy a határon túli pártok közül Magyarország továbbra is az etnikai alapon politizáló pártokat fogja elfogadni igazi partnernek. Szlovákiában az egyedüli ilyen pártként a MKP-t nevezte meg, kiemelve, hogy a Magyar Közösség Pártjának politizálásában látja ő maga és a jelenlegi magyar kormány is a garanciát arra, hogy az ilyen párt tud a szlovákiai magyar közösség érdekeiért a leghatékonyabban tevékenykedni. A vegyes pártokról szólva hangsúlyozta, hogy a velük szembeni kifogások elsősorban nem személyi jellegűek, bár bizonyára van ilyen vonatkozásuk is. A vegyes pártokkal szembeni legnagyobb kifogása a jelenlegi magyar kormánynak azonban az, hogy ez a párt kikövezi az utat az asszimiláció felé. A vegyes párti formáció után következik majd egy olyan esetleges megoldás, hogy létrejönnek a szlovák pártok magyar szekciói, utána valószínűleg ezek is megszűnnek, és néhány szlovák pártban marad majd pár magyar politikus, aki nagyon megkérdőjelezhető szerepet vállalhat ilyen helyzetben fel.  Elsősorban talán csak személyi érdekeket és csoportérdekeket képvisel majd, nem pedig a közösség érdekeit. Ezért a közösség megmaradása szempontjából nagyon fontos a tisztán magyar párt megmaradása, amely magyar érdekek nyomán és magyar célok érdekében politizál – hangsúlyozta Semjén.

Az est második felében bemutatásra került Csáky Pál Csend és lélek című kötete, amelyből két részletet Boráros Imre színművész olvasott fel. Ezután Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes méltatta Csáky legújabb könyvét, aki azzal lepte meg a jelenlevőket, hogy a könyvből emlékezetből tudott idézeteket kikeresni, amelyeket fel is olvasott. Semjén a könyv kapcsán többek közt azt emelte ki, hogy a nemzetek nagy történelmei is apró emberi sorsokból tevődnek össze, s ő azt tartja Csáky kötete legnagyobb erényének, hogy a könyv elején Magyar sorsok címmel olyan elbeszéléseket tartalmaz, amelyek érthetően, érdekes módon, ám irodalmi szinten fogalmazzák meg a magyar közösség problémáit, sorshelyzeteit. „Ezek az emberi történetek nagymértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a felvidéki magyarok gondjait, az őket foglalkoztató kérdéseket, mi, magyarországi politikusok is jobban megértsük, hogy jobban bele tudjuk magunkat élni a helyzetükbe” – hangsúlyozta Semjén. A szerző ebből a pozícióból vezeti át az olvasót a könyv második részébe, ahol lényegében egy kerek nemzetpolitikai képet tár az olvasó elé – mondta. Semjén szerint ezért sok ilyen könyvet kellene írni, és Csákyt arra biztatta, hogy a közeljövőben új könyvvel rukkoljon elő, s már előre megígérte, hogy azt is tisztelettel eljön majd bemutatni.

Felvidék.ma, Dunajszky Éva

Cikkajánló

És utánunk mi marad?

Gondolatok a felvidéki magyar közéletiség ethoszáról Pozsony belvárosában sétálgatok 2023 őszén, egy nyugodt hétvégén. Ismét …