Az értéket meg kell tisztelni

Tamás Ilonka néni és Burián László Szent István-díjat és érmet kapott Esztergomban
Március 27-én az esztergomi Vármúzeum Lovagtermében került sor az idei Szent István-díj és emlékérem átadására. A Szent István-emlékérmet a Párkányban élő, még mindig szolgálatot teljesítő, sokak által ismert és tisztelt 92 éves Burián László pápai káplán – esperes (mindenki szeretett Laci bácsija) kapta, méltatását Beér Miklós váci megyéspüspök tartotta.

„Nem kell semmi különöset tenni, csak szeretetben kell élni” – idézte a püspök Burián László atya szavait beszéde elején. „Bár Esztergomban tanult, de Pozsonyban szentelték pappá, Mindszenty hercegprímás kérésére, hogy az övéi közt maradjon. És Laci bácsi ezt a kérést nagyon a szívére vette, hiszen nem sokkal a pappá szentelése után önként jelentkezett a Sziléziába deportált magyarok lelki szolgálatára. S amikor onnan politikai nyomásra el kellett jönnie, tovább folytatta az üldözöttek lelkipásztori szolgálatát” – mondta a megyéspüspök. „Laci bácsi soha nem tagadta meg a magyarságát, mindig kiállt mellette. Olyan jó és olyan szép lenne ez a világ, ha sok ilyen ember élne benne, aki minden körülmények közt ember tud maradni” – folytatta a méltató beszédét a püspök, aki szerint a köztiszteletnek örvendő katolikus pap életútja példaértékű a felvidéki magyarság előtt. Burián László atya sajnos, betegsége miatt nem tudott részt venni az ünnepségen, a díjat Gyurcsó Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye helynöke vette át helyette. A Szent István-díjat idén a szlovák állampolgárságától megfosztott, 102 éves Tamás Aladárné, Ilonka néni vehette át. Tamás Ilonka néni 1912. május 16-án született Várgedén, Gömör megyében. Már gyermekkorában az volt az álma, hogy tanító lesz. Tanulmányait Várgede után a Római katolikus Szt. Orsolya-rendi Magyar Tanítóképző Intézetben folyatta Pozsonyban. Nagybalogon a Református Felekezeti Elemi Iskolában kezdett tanítani. Ezután következtek az ínséges idők, 18 évig nem taníthatott. 1958-ban került vissza Nagybalogra, a Magyar Tannyelvű Alapiskolába. „A magyar állam nevében ígérem, hogy az ön és magyar sortársai ügyét sohasem fogjuk feledni. Az ön emberi tartása arra kötelez bennünket, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy mindenki megértse és elfogadja, mi magyarok nem valami ellen tartozunk össze, hanem önmagunkért. Mindent meg fogunk tenni, hogy Szlovákiában is megértsék, nem csak a múltunk közös, a jövőnk is” – mondta Kövér László a díj átadásakor. Az Országgyűlés elnöke emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió 28 tagállama mintegy 500 millió lakosából 40 millió ember őshonos nemzeti közösség tagja, aki számbeli kisebbségben él. Ezen kisebbségek jogainak biztosítására nincsenek érdemben használható nemzetközi normák – f űzte hozzá. „Európai etnikai közösségek több tízmillió tagja él részleges jogfosztottságban, és az Európai Unió a politikailag és erkölcsileg is egyre tarthatatlanabb helyzet rendezésének még a kezdeményezésétől is elzárkózik” – jelentette ki Kövér.  A Szent István-díjat Kövér László, a magyar parlament elnöke, Bihari Antal, a Szent István-díj alapítója és Koditek Pál, a kuratórium tagja adták át. Az ünnepi programot Kondor Katalin, a Magyar Rádió korábbi elnöke vezette. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével több közéleti személyiségek, többek közt: Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök, Volner Pál államtitkár, az esztergomi térség parlamenti képviselője, Tőkés László EP-képviselő, Szili Katalin korábbi házelnök, a KTI elnöke, Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök, a Magyar Közösség Pártjának vezetői: Csáky Pált, Farkas Iván és Szigeti László, továbbá Rimaszombat város polgármestere Šimko József. Meghívott díszvendégek között voltak a Szent István-díj korábbi kitüntetettjei, többek közt a Béres házaspár, Buzánszky Jenő, Duray Miklós, Tőkés László, Wittner Mária, a 2011-ben emlékéremmel kitüntetett Dániel Erzsébet, valamint Melocco Miklós szobrászművész, a díj alkotója és Pécsi L. Dániel, az emléklap alkotója. A Szent István-díj kuratóriumának alapító elnöke, Prokopp Mária művészettörténész is jókívánságait fejezte ki a két díjazottnak. Amint azt elmondta, ahogy Melocco Miklós Szent Istvánt felemelt kereszttel ábrázolja a díjként átadott szoborplasztikán, úgy Tamás Ilonka néni és Burián Laci bácsi is a keresztet felemelve élik tartalmas életüket. „Megtisztelő, hogy az esztergomi kuratórium a mi személyiségeinkre is odafigyelt. Úgy vélem, méltó kezekbe került mindkét díj” – fogalmazott Csáky Pál, az MKP európai parlamenti listavezetője az ünnepség után. „Burián Laci bácsi egész életútjával ad példát a felvidéki magyarságnak helytállásból és a magyarság kérdésihez való olyan hozzáállásról, amely megingások nélküli. Külön tisztelem, hogy a második világháború után önként kiment Csehországba azok után a kitelepített felvidéki magyar hívek után, akik teljesen magukra voltak hagyatva. Tamás Ilonka néni pedig az új generációkért önmagát feláldozó pedagógus iskolapéldája, aki a jelenkor pedagógusai előtt is méltán szolgál példaként. Talán ez a díj is ráirányítja a figyelmet a pedagóguspálya szépségeire és vállalásainak szükségességére” – fogalmazott Csáky.

Felvidék.ma

Cikkajánló

És utánunk mi marad?

Gondolatok a felvidéki magyar közéletiség ethoszáról Pozsony belvárosában sétálgatok 2023 őszén, egy nyugodt hétvégén. Ismét …