Európát közelíteni kell a polgárok igényeihez

Az Európai Unió időszerű kérdéseivel és híreivel foglalkozó EurAktiv.sk internetes portál fokozatosan online beszélgetéseket készít az egyes pártok európai parlamenti választási listavezetőivel. Április 3-án Csáky Pállal, az MKP választási listájának vezetőjével készült online beszélgetés a honlapon, amelynek összegzése az alábbiakban olvasható.

A honlap olvasói többek közt az iránt is érdeklődtek, tapasztalt-e Csáky uniós ügyekért felelős volt miniszterelnök-helyettesként változást az Európai Unió szlovákiai megítélésében az eltelt években. „Két síkon tapasztalok változást” – fogalmazott Csáky, aki szerint a politikai térfélen erőteljesen érvényesül az Unióhoz való pozitív hozzáállás, annak ellenére, hogy a társadalomban egyértelműen tapasztalhatók az euroszkepcitizmus jelei. Csáky szerint ez két tényezővel magyarázható, elsősorban azzal, hogy a polgárok egy részének elvárásai túl nagyok, mondhatni irreálisak voltak, az Európai Unió puszta léte, de az Unió egyes szervei sem oldhatják meg a tagállamok valamennyi polgárának gondjait. „Másrészt viszont elismerem, hogy az egyes uniós vezető képviselők, illetve az Unió dolgozóinak némely megnyilvánulása nem túlzottan keltették azt a benyomást a polgárokban, hogy ezek az emberek valóban értik a gondjaikat és az igényeiket. Megválasztásom esetén aktívabb köztes elem kívánok lenni az Unió intézményei és a polgárok közt” – fogalmazott Csáky.

A politikus a beszélgetés során azt is elmondta, bár pozitív az Európai Unióhoz való hozzáállása, tudatosítja, hogy van min változtatni. Az utóbbi években növekedett a hivatali bürokrácia az Unió intézményeiben. Az Európai Uniónak nincs alternatívája, de jelentős megújulásra van szüksége – fogalmazott Csáky. „A megújulás alapvető jellemzője Európa közelítése kell, hogy legyen a polgárok valódi igényeihez. Én erre törekszem, és ezt az elvet szeretném valamennyi fórumon érvényesíteni.”

A kérdések közt az is elhangzott, Európa föderalizációját vagy a tagállamok függetlenségét részesíti-e inkább előnyben. Csákynak meggyőződése, hogy az EU szükséges megújulása előtt párbeszédet kell folytatni arról is, milyen jogkörök szükségesek ahhoz, hogy Európa jobban megfeleljen a globális kihívásoknak, másrészt pedig ahhoz, hogy az egyes döntések hatékonyabbak legyenek a polgárok mindennapi élete szempontjából. „Én a megújulás eme két irányának megerősítését támogatom, és meggyőződésem, hogy ez az az út, amely előre vezet.” Megjegyzésként hozzáfűzte még, az Amerikai Egyesült Államokban sem a szövetségi szervek szintjén kezelik a polgárok mindennapi igényeit, hanem az egyes tagállamok szervei szintjén. Csáky azt is hangsúlyozta, támogatja az Európai Unió természetes régiónak hatásköri megerősítését is.

Arra a kérdésre válaszolva, szerinte milyen jelzéseket küldtek az MKP képviselői azzal, hogy az Európai Parlamentben kizárólag magyarul szólaltak fel, Csáky azt felelte, szerinte európai jelzéseket. „Az Európai Unióban érvényes, hogy a felszólalásaiban mindenki a saját anyanyelvét használhatja. Sajnálom, hogy a szlovák parlamentben ez nem így van” – jelentette ki Csáky, aki, mint mondta, hat nyelven beszél, s ha bekerül az Európai Parlamentbe, a képviselőtársaival, amennyiben lehetséges, a saját anyanyelvükön fog beszélni.

Hangzott el kérdés persze, a jelenlegi magyarországi választások, illetve a nemrégiben átadott Szlovákiát és Magyarországot összekötő földgázvezetékre vonatkozóan is. Ezekre válaszolva Csáky elmondta, az utóbbi időben nem sok ideje maradt a magyar sajtó figyelemmel követésére, annyit azonban érzékelt, hogy éles volt a kampány, ám most is érvényes, hogy a választások eredménye Magyarország választópolgárainak kezében van. Magyarország és Szlovákia energetikai összekötésére utalva pedig azt mondta, kristályos példája ez annak, mennyire egymásra vagyunk utalva. Mint mondta, ennek az összekötésnek az értelme a nemkívánatos krízishelyzetekben válhat mindenki számára egyértelművé. „Én amellett vagyok, hogy ilyen összeköttetés – s nemcsak az energetika terén – a jövőben minél több legyen” – fogalmazott Csáky.

Cikkajánló

És utánunk mi marad?

Gondolatok a felvidéki magyar közéletiség ethoszáról Pozsony belvárosában sétálgatok 2023 őszén, egy nyugodt hétvégén. Ismét …