Megváltásra várva

Csodás találmány a karácsony: fényt, melegséget hoz az emberek szívébe, reményt csepegtet beléjük éppen ilyenkor, a legridegebb telek idején.
Ilyen reményre van szükségük a külhoni magyaroknak is, akik önhibájukon kívül rekedtek az anyaország közigazgatási határain túl. Reményre és lelkierőre.

csaky_karacsony

Az anyaországi magyar nem is érti ezt. Még akkor sem érti meg teljes mélységében, ha történetesen érdeklődik is a téma iránt. Mert ezt csak az tudja fölfogni teljes valóságában, aki megéli. Naponta, óránként, percenként. Akinek ez a saját sorsa.
A saját országában élő polgár ugyanis teljesen más koordináták között él. Van állama, amely jól vagy kevésbé jól, de ellátja feladatát, közigazgatást, igazságszolgáltatást, védelmet, szolgáltatásokat nyújt neki. Jobb esetben díjazza a polgár szorgalmát, felemelkedési lehetőséget garantál neki.

A más nép országában, kisebbségi sorsban élő ember mindezzel nem rendelkezik. Még ha – a jobbik esetben – tolerálják is a létét, akkor is idegen környezetben éli le az életét. Az állam megtűri (vagy asszimilálni akarja), a közigazgatás nem elsősorban az ő specifikus jogai érvényesítését támogatja, az alkotmány, a hadsereg, a rendőrség sem az ő léte kiteljesítését, biztonsága erősítését garantálja. S ha elvszerű emberről vagy közösségről van szó, amely hatékonyan dolgozik saját maga és kisebbségi közössége felemelésén, az inkább gyanús, s messze nem támogatott az idegen ország részéről. Nem dícséretet, sokszor inkább szidást kap érte.

Három dologra támaszkodhat a kisebbségi sorsban élő ember: a saját lelkierejére, vállalására, közössége megértésére és támogatására, s talán néhanap az anyaország vagy a nemzetközi fórumok segítségére is. Neki – az anyaországi polgárok döntő többségétől eltérően – tudatosan kell megélnie magyarságát, ha magyarként meg akar maradni. Lelkében és gondolatvilágában naponta kell vállalnia másságát, biztosnak kell lennie önértékelésében is, s az év minden napján tudatosan kell meghoznia nemzeti léte megőrzésére hivatott döntéseit. Reggel döntenie kell, melyik rádió- vagy televíziócsatorna híreivel kezdi a napot, ha kilép az ajtón, viszonyulnia kell a többségi nemzethez tartozó szomszédaihoz is, s a munkahelyén is meg kell tudnia védenie döntéseit, miért magyar óvodába, iskolába és egyetemre járatja a gyermekét. A gyerekével is többet kell foglalkoznia, hogy segítsen neki megbirkózni azzal a többletmunkával, amelyet a két kultúra befogadása jelent – mindazért, hogy ha felnő, értékesebb, nyitottabb, lelkiekben gazdagabb ember legyen belőle, hiszen két nyelvet beszél, két kultúra által gazdagodik.

Mindez pedig nem egyszerű. Sok lelkierő, önbecsülés, kitartás szükségeltetik hozzá.
Most tehát, a fentiek szellemében, karácsonyi jókívánságként is, mindezeket a belső értékeket kívánom minden magyarnak – de fokozottan a Magyarország közigazgatási határain kívül élő nemzettársaimnak.

Mert csak ez tehet gazdagabbá. Csak ez emelhet föl. S egészében: csak ez tarthat meg bennünket.

Csáky Pál

Megjelent Budapesten, a Magyar Fórum ünnepi számában.

Cikkajánló

És utánunk mi marad?

Gondolatok a felvidéki magyar közéletiség ethoszáról Pozsony belvárosában sétálgatok 2023 őszén, egy nyugodt hétvégén. Ismét …