Törvényes folyamatot, egyenrangúságot!

A Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom és az Együttélés képviselői klubjának álláspontja a Szlovák Köztársaság függetlenségi nyilatkozata elfogadása kapcsán

Tisztelt Szlovák Nemzeti Tanács, tisztelt szlovák kormány, tisztelt vendégek!

Az MKDM és az Együttélés képviselői klubjainak tagjai teljes mértékben tudatosítják a mai esemény súlyát. Ez valóban komoly pillanat a szlovák nemzet történelmében. Az MKDM és az Együttélés képviselői, akik szabad választások eredményeként kerültek a parlamentbe, és legitim módon képviselik az állampolgárok érdekeit, főként a szlovákiai nemzeti kisebbségek érdekeit, feljogosítottak arra, hogy kijelentsem: teljes mértékben elismerjük a nemzetek önrendelkezési jogát. Ebből az alapelvből kiindulva megértést tanúsítunk a Szlovák Köztársaság jelenlegi emancipációs törekvései iránt is.

Tekintettel arra, hogy valamennyi társadalom önrendelkezése az állampolgár szuverenitásából ered, hangsúlyozzuk, hogy ez az önrendelkezési jog arányosan megilleti az állampolgárok minden azonos identitású, kulturális, történelmi és társadalmi örökséggel rendelkező csoportját is. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti kisebbségeknek és etnikai csoportoknak szintén joguk van ennek az alapelvnek az érvényesítésére önkormányzatok formájában, identitásuk megőrzésének érdekében, úgy, ahogy az a világ demokratikus államaiban természetes.

Ebből az alapállásból kiindulva mindkét klub tagjai részt vettek ama dokumentum szövegének megvitatásában, amely ma itt elfogadtatik. Abban a hiszemben, hogy a többi politikai párt számára is a konszenzus kialakítása a cél, előterjesztettük javaslatainkat, amelyeknek a szóban forgó dokumentumba történő rögzítése lehetővé tenné, hogy a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok is mint társadalmunk államalkotó elemei kapcsolódhassanak bele ebbe a történelmi folyamatba.

Olyan javaslatokról van szó, melyek szerint ennek a dokumentumnak

1. el kellene ismernie, hogy a Szlovák Köztársaság valamennyi állampolgára alkotja az állam szuverenitásának alapját;

2. el kellene ismernie a nemzeti kisebbségek önkormányzatiságának elvét és garantálni ezt az elvet az alkotmányban, valamint nemzetközi szerződésekkel;

3. garantálnia kellene az alkotmányos út megőrzését az állam jövőjéről folyó tárgyalások további folyamatában.

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy javaslataink nem találtak kellő megértésre politikai partnereinknél. Ezért ismételten javasoljuk, hogy a deklaráció mondja ki: a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok egyenjogúságát a Szlovák Köztársaság alkotmányában rögzítjük és ezt nemzetközi szerződésekkel is garantáljuk. Ugyancsak javasoljuk a szöveg olyan értelmű módosítását, hogy a Szlovák Köztársaságot a Szlovákiában élő összes polgár államaként fogalmazzák meg.

Az MKDM és az Együttélés képviselői ellenkező esetben szavazatukkal nem tudják támogatni a benyújtott javaslatot. (1992)

Cikkajánló

És utánunk mi marad?

Gondolatok a felvidéki magyar közéletiség ethoszáról Pozsony belvárosában sétálgatok 2023 őszén, egy nyugodt hétvégén. Ismét …